Veen Huis Ekonomi

Vi är en redovisningsbyrå.
Vi är inte unika, men väldigt bra.

Vi tror på lönsamt företagande och naturlig energi.

Om oss

Vi arbetar nära våra kunder och är lyhörda för önskemål. Tillsammans sätter vi upp rutiner så det passar varje enskilt företag.

Vi erbjuder

Redovisning & bokföring

Vi tillhandahåller flera tjänster inom redovisningsområdet såsom kundfakturering, leverantörsbetalningar, månadsbokslut, skatter och avgifter.

Oavsett ifall du idag vill sköta vissa delar av redovisningen själv eller helt lämna över ekonomifunktionen åt oss kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen genom att skräddarsy uppdraget efter ditt företags behov.

Skatter & deklaration

Att planera för sin skatt är en viktig del i att vara företagare. Vi bistår dig med rådgivning i skatteplaneringsfrågor, inför bokslut, affärsöverlåtelser, privatekonomi, generationsskiften eller andra avtalshandlingar.

Löner & personal

Löner är ett komplext område med en djungel av lagar och regler att följa. Vi kan sköta löneberedningen för ditt företags anställda och följer lagstadgade löner och kollektivavtal.

Bokslut & årsredovisning

Vi upprättar ett komplett bokslut enligt gällande lagar och regler. För dig som inte har revisor kan Veen Huis Ekonomi hjälpa dig att upprätta bokslutsrapport då vi är auktoriserade via SRF, denna rapport är ett stöd i ditt företagande med ditt samarbete med banken och andra intressenter.

Rådgivning

”Vi tror att livet behöver en balans mellan att tjäna pengar för att leva – och det vi gör för att känna oss levande.”

För att du ska kunna förvalta och utveckla din verksamhet på bästa sätt behöver du inte bara ha en god uppfattning om ditt företags ekonomi. Du kan också behöva få råd inför stora avgörande planer och beslut.

Som din ekonomiska rådgivare finns vi alltid vid din sida som samtalspartner och bollplank oavsett om det handlar om att investera i nya maskiner, anställa ny personal, upprätta en budget eller en kassaflödesanalys.

Meny